The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

Meini prawf cymhwysedd

Myfyrwyr blwyddyn olaf a chyfwerth:

  • Myfyrwyr y disgwylir iddynt fod yn eu blwyddyn olaf.
  • Myfyrwyr ar raglenni hyblyg pan nad yw'n bosibl rhagweld pryd bydd y flwyddyn olaf, ar ôl y disgwylir iddynt fod wedi gwneud mwy nag un flwyddyn o astudiaeth academaidd gyfwerth ag amser llawn (FTE) ac nid cyn eu pedwaredd flwyddyn.

Myfyrwyr gyda'r trefniadau cyllido canlynol:

  • Myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a gyllidir gan y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.
  • Myfyrwyr yn astudio pynciau a gyllidir gan y GIG.
  • Pob myfyriwr yn astudio ar gyrsiau Addysg Uwch penodedig a gyllidir yn uniongyrchol mewn Colegau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Bellach.

Serch hynny, nid yw'r canlynol yn gymwys:

  • Myfyrwyr ar raglenni nad ydynt yn arwain at gymwysterau neu gredydau gradd.
  • Myfyrwyr ar gwrs yn para am un flwyddyn neu un flwyddyn gyfwerth ag amser llawn neu lai.
  • Unrhyw fyfyriwr sy'n gymwys yn ACF 2016 (p'un a oeddent wedi ymateb ai peidio) ac sy'n parhau i fod yn yr un sefydliad.
  • Unrhyw fyfyrwyr y disgwylir iddynt gwblhau un flwyddyn gyfwerth ag amser llawn neu lai ers iddynt gael eu harolygu diwethaf erbyn diwedd blwyddyn academaidd 2014 - 15.
Caiff myfyrwyr eu cynnwys ym mhoblogaeth arolwg 2017 os disgwylir iddynt orffen eu cwrs rhwng 1 Chwefror 2017 a 31 Ionawr 2018 yn gynhwysol.
infographic infographic