The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

Pam cymryd yr Arolwg?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF).

Mae'r arolwg yn gyfle i chi ddweud wrthym am eich cwrs a rhannu eich profiadau am eich amser yn eich sefydliad — yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich holl ymateb yn ddienw. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i gasglu data cymharol ar gyfer eich cwrs, a chaiff hyn ei gyhoeddi i helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle. Bydd eich sefydliad ac Undeb Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddeall profiadau ei fyfyrwyr ac i lywio newidiadau.

infographic infographic